Handelsbetingelser

Opdateret : 1. November 2022

1. Ved at bruge platformen accepterer du at være bundet af og overholde disse servicevilkår. Np-digital kan opsige din mulighed for at bruge platformen uden varsel, hvis du ikke overholder disse vilkår for service. Hvis du ikke accepterer disse servicevilkår, må du ikke få adgang til eller bruge platformen. Du skal være mindst 18 år gammel for at bruge platformen.

Np-digital forbeholder sig ret til at foretage ændringer i platformen og i disse servicevilkår til enhver tid. Alle ændringer træder i kraft straks, når de offentliggøres. Din fortsatte brug af platformen efter offentliggørelsen af de reviderede vilkår for service betyder, at du accepterer og accepterer ændringerne.

Alle oplysninger, som Np-digital indsamler på platformen, er underlagt vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, der er offentliggjort på platformen. Ved at bruge platformen giver du dit samtykke til alle handlinger, som vi foretager med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen. Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger er indarbejdet i og reguleret af disse Servicevilkår. I det omfang, der er en konflikt, erstatter disse Servicevilkår fortrolighedserklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. Du accepterer, at du ikke uploader fortrolige eller personlige oplysninger til platformen, bortset fra personlige oplysninger, som Np-digital specifikt anmoder om i henhold til fortrolighedserklæringen.

Alt indhold på platformen (som defineret nedenfor) er aktuelt fra den dato, hvor det efter Np-digitals bedste overbevisning er lagt ud på platformen.

Som anvendt i disse Servicevilkår omfatter henvisninger til “Np-digital Teamet” Np-digital, vores ejere, overdragere, datterselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, officerer og direktører samt alle parter, der er involveret i skabelsen, produktionen og/eller leveringen af Platformen.

2 . Tjenester

Np-digital tilbyder et væld af produktintegrationer og tjenester (de “Tjenester”) på Platformen, som du kan abonnere på via Platformen. Alle henvisninger til Platformen omfatter også Tjenesterne. Alle Tjenester er underlagt disse Servicevilkår samt de yderligere bestemmelser nedenfor. Betingelserne i disse servicevilkår gælder i det omfang, der er en direkte konflikt mellem de supplerende vilkår, der er knyttet til nedenstående, og disse servicevilkår.

a. Ret til at ændre tjenesterne. Vi forbeholder os ret til at implementere nye elementer som en del af Tjenesterne, herunder ændringer, der kan påvirke den tidligere driftsform for Tjenesterne. Vi mener, at sådanne ændringer vil forbedre de samlede Tjenester, men det er muligt, at din mening kan være anderledes.

b. Ingen forbehold vedrørende yderligere udgivelser og forbedringer. Du forstår, at dit køb af Tjenester på eller via platformen ikke er betinget af, at vi leverer en fremtidig udgivelse af en funktionalitet eller funktionalitet, herunder, men ikke begrænset til, fortsættelsen af en bestemt Tjeneste ud over den nuværende abonnementsperiode, eller tjenester fra tredjepart.

c. Som-er. Platformen leveres på et as-is-grundlag som yderligere beskrevet i afsnit 21, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne aftale.

d. Funktioner. Funktioner og termer, der anvendes i forbindelse med platformen og tjenesterne, såsom “power dialer”, kan have en vis lighed med dem, der leveres af andre, men vores platformfunktioner og termer er specifikke for vores platform.

e. Yderligere vilkår. Yderligere vilkår kan gælde for specifikke tjenester og programmer, der tilbydes af Np-digital på platformen. I det omfang der er en konflikt, har disse vilkår for service forrang. Vilkårene for Np-digital’s affiliateprogram er tilgængelige her: https://www.Np-digital.com/affiliate-policy.

3 . Intellektuel ejendomsret

Platformen og hele dens indhold, data, funktioner, tjenester og funktionalitet (herunder, men ikke begrænset til tekst, grafik, videoer, logoer, knapsymboler, databaser, musik, lyde, billeder eller andet materiale, der kan ses på Platformen) (“Platformsindhold”) tilhører Np-digital eller dets licensgivere og er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love om intellektuel ejendomsret, medmindre andet er angivet nedenfor. Platformsindhold omfatter ikke brugerbidrag, som defineret nedenfor.

Np-digital-navnet og relaterede logoer er varemærker og servicemærker (“Varemærker”) tilhørende Np-digital. Np-digital-mærkerne må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Np-digital, herunder i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke leveres af Np-digital, eller på en måde, der kan skabe forvirring, eller på en måde, der nedgør, miskrediterer eller giver et forkert billede af Np-digital. Andre produkter eller virksomhedsnavne, der er nævnt på platformen, kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

Et tredjepartswebsted kan indeholde vores logoer eller varemærker, med eller uden tilladelse. Vores logoer eller varemærker, der er vist på et tredjepartswebsted, udgør eller indebærer ikke nogen godkendelse, sponsorering eller støtte fra Np-digital.

Hvis du mener, at noget indhold på platformen krænker dine immaterielle rettigheder, bedes du underrette Np-digital som beskrevet i afsnit 18 og 31.

 • 4 . Begrænset licens og forbudte anvendelser

  Np-digital giver dig en personlig, royaltyfri, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruge Platformsindholdet, mens du bruger Platformen. Bortset fra at stille tjenesterne til rådighed for dig og dine slutbrugere, som udtrykkeligt tilladt i henhold til disse servicevilkår, er enhver anden brug, herunder reproduktion, ændring, distribution, transmission, genudgivelse, indramning, visning eller fremførelse af Platformsindholdet uden forudgående tilladelse fra Np-digital strengt forbudt. Du må ikke fjerne nogen mærker eller andre meddelelser om ejendomsret, herunder, uden begrænsning, tilskrivningsoplysninger, kreditter og ophavsretlige meddelelser, der er anbragt på eller i nærheden af platformens indhold.

  Du, dine medarbejdere og dine slutbrugerkunder (“kunder”) må kun bruge platformen til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår for service. Du accepterer, at du, dine medarbejdere og dine kunder ikke vil:

  Bruge platformen eller tjenesterne på en måde, der overtræder gældende love eller regler.

  Bruge platformen eller nogen tjenester med henblik på at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade nogen på nogen måde.

  Sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der ikke er i overensstemmelse med disse servicevilkår.

  Overføre eller sørge for, at der sendes ulovligt reklame- eller kampagnemateriale, herunder “junk mail”, “kædebreve”, “spam” eller andre lignende opfordringer.

  Udgive sig for eller forsøge at udgive sig for Np-digital, en Np-digital-medarbejder, en anden bruger eller en anden person eller enhed (herunder, uden begrænsning, ved at bruge e-mailadresser, der er forbundet med nogen af de ovennævnte).

  Udøve enhver anden adfærd, der begrænser eller hindrer andres brug eller nydelse af platformen eller tjenesterne, eller som efter Np-digitals vurdering kan skade Np-digital eller brugere af platformen eller udsætte dem for ansvar.

  Bruge platformen eller nogen tjenester på en måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe platformen eller forstyrre andre parters brug af platformen, herunder deres evne til at deltage i realtidsaktiviteter via platformen.

  Bruge en robot, spider eller anden automatisk enhed, proces eller middel til at få adgang til platformen til et hvilket som helst formål, herunder overvågning eller kopiering af materiale på platformen.

  Bruge nogen manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på platformen eller til andre uautoriserede formål uden Np-digital’s forudgående skriftlige samtykke.

  Bruge en anordning, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte funktion af platformen eller nogen tjenester.

  Indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er skadeligt eller teknologisk skadeligt.

  Forsøg på at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller afbryde dele af platformen, den server, som platformen er gemt på, enhver server, computer eller database, der er forbundet med platformen, eller enhver tjeneste.

  Angribe platformen via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

  På anden måde forsøge at forstyrre den korrekte funktion af platformen eller nogen tjenester.

  5 . Kundens/slutbrugerens opførsel

  I forbindelse med din brug af platformen eller tjenesterne accepterer du, at:

  Du, dine medarbejdere, agenter og kunder vil opretholde alle licenser, tilladelser, godkendelser, godkendelser, samtykker og tilladelser, der er nødvendige for at udføre forpligtelserne i henhold til disse Servicevilkår.

  Du er fuldt ud ansvarlig for dine handlinger og dine medarbejderes, agenters og kunders handlinger i forbindelse med brugen af platformen.

  Du er fuldt ud ansvarlig for dine kunders brug af tjenesterne. Np-digital’s aftale er med dig, ikke med dine Klienter.

  Du, dine medarbejdere, agenter og klienter må ikke give en forkert fremstilling af tjenesterne.

  Du skal give dine medarbejdere, agenter og kunder disse servicevilkår og bekræfte, at alle medarbejdere, agenter og kunder forstår, at de er underlagt disse servicevilkår, hvis de bruger eller tilbyder tjenesterne.

  Du ejer eller kontrollerer alle rettigheder til alt indhold, som du leverer til Np-digital.

  Du er alene ansvarlig for al din brug af platformen, herunder kvaliteten og integriteten af alle data og andre oplysninger, der stilles til rådighed for os af eller for dig gennem brugen af tjenesterne i henhold til disse servicevilkår og hver tjeneste, som du stiller til rådighed for dine kunder.

  Du har givet og vil fortsat give tilstrækkelige meddelelser og har opnået og vil fortsat opnå de nødvendige tilladelser og samtykker til at give os dine klienters data til brug og videregivelse i overensstemmelse med disse servicevilkår og vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

  Du, dine medarbejdere og dine kunder vil samarbejde på rimelig vis med hensyn til anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller telekommunikationsudbydere.

6 . Din brug af kommunikationsfunktioner i tjenesterne

 

Np-digital er udbyder af Tjenester til din brug, som kan omfatte visse kommunikationsfunktioner såsom SMS, MMS, e-mail, stemmeopkaldsfunktioner og andre metoder. Du accepterer, at:

 

Du er udelukkende ansvarlig for al kommunikation, der sendes ved hjælp af Tjenesterne, herunder overholdelse af alle love, der regulerer denne kommunikation, såsom Telephone Consumer Protection Act (“TCPA”) og CAN-SPAM Act, og du accepterer, at du forstår og vil overholde disse love.

 

Du forstår, at din brug af tjenesterne kan være i strid med gældende love, hvis du ikke overholder dem. Np-digital er ikke ansvarlig for din overholdelse af love og garanterer ikke, at din brug af Tjenesterne vil overholde nogen love. Du bør konsultere en advokat for at få juridisk rådgivning for at sikre, at din kommunikation overholder gældende lovgivning.

 

Np-digital er udelukkende en udbyder af teknologiplatforms kommunikationstjenesteapplikationer. Np-digital udarbejder, sender eller leverer ikke kommunikation til en modtager via SMS, MMS, e-mail eller andre kommunikationsmetoder;

 

Det er dig, ikke Np-digital, der er ophavsmand til eller initiativtager til enhver kommunikation. Du kontrollerer meddelelsen, tidspunktet, afsendelsen, forebyggelse af svig og blokering af opkald. Tjenesten er rent reaktiv og sender kun meddelelser, som du har arrangeret og foreskrevet. Al kommunikation, uanset om det drejer sig om SMS, MMS eller e-mail, er skabt af og initieret af dig og/eller dine kunder, uanset om den er genereret af dig eller sendt automatisk via tjenesterne efter din anvisning.

 

Alle kundedata, der leveres til Np-digital på nogen måde, herunder uden begrænsning ved indgående tekst, dataimport, tablet-logins, API-opkald eller manuel indtastning, omfatter kun data fra personer, der udtrykkeligt har valgt at deltage i dit kommunikationsprogram og udtrykkeligt har accepteret at modtage din kommunikation (uanset om det er via SMS, MMS, e-mail, talekommunikation eller anden metode) i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder uden begrænsning TCPA.

 

7 . Betaling

 

a. Gebyrer. Hvis du vælger at købe en eller flere af de tjenester, der tilbydes på platformen, accepterer du at betale alle gebyrer (“gebyrer”), der er forbundet med tjenesterne. Vores månedlige abonnement giver differentierede priser for forskellige niveauer af Tjenester og produkter baseret på de Tjenester, du vælger at bruge. Ud over vores månedlige abonnementstjenester kan du købe tillægstjenester for et engangsgebyr eller tilbagevendende abonnementsgebyrer. Gebyrer kan ændres fra tid til anden. Alle gebyrer er eksklusive alle gældende gebyrer eller tillægsgebyrer for kommunikationstjenester eller telekommunikationsudbydere (f.eks. udbydere) (samlet “Kommunikationstillæg”). Du skal betale alle kommunikationstillæg i forbindelse med din brug af tjenesterne. Kommunikationstillæg vil blive vist som en separat post på en faktura. Alle gebyrer og tillægsgebyrer for kommunikation kan ikke refunderes.

 

b. Alle gebyrer, der opstår ved dit køb eller din brug af tjenesterne, vil blive faktureret til det kreditkort, vi har registreret. Hvis du tilmelder dig en tjeneste, der er løbende og medfører tilbagevendende gebyrer (f.eks. et abonnement), vil sådanne gebyrer blive faktureret forud for tjenesten. Du accepterer at give os nøjagtige og fuldstændige faktureringsoplysninger, herunder gyldige kreditkortoplysninger, dit navn, din adresse og dit telefonnummer, og at give os alle ændringer i disse oplysninger inden for 10 dage efter ændringen.

 

Hvis du videregiver forpligtelsen til at betale Platformsrelaterede gebyrer til dine kunder, er du alene ansvarlig for alle relaterede transaktioner, herunder, men ikke begrænset til, tilbagebetaling og tilbageførsel af sådanne gebyrer, der er videregivet. Np-digital er ikke ansvarlig for at løse problemer i forbindelse med omkostninger, der er videregivet til dine kunder. Alle gebyrer, der videregives til kunder eller andre tredjeparter, skal være beløb, der opkræves af Np-digital, uden forhøjelse eller tillæg.

 

c. Skatter. Du er udelukkende ansvarlig for skatter og andre statslige vurderinger (“Skatter”) i forbindelse med din brug af platformen, herunder alle skatter i forbindelse med de tjenester, du bestiller, og alle transaktioner, du udfører med dine kunder. Np-digital kan opkræve afgifter fra dig som en del af gebyrerne, som det finder passende, og alle Np-digital’s beslutninger om, hvilke afgifter der skal opkræves, er endelige. Np-digital kan genberegne og opkræve yderligere afgifter fra dig, hvis det på et hvilket som helst tidspunkt fastslås, at de skal betales. Du skal skadesløsholde Np-digital for alle krav i forbindelse med afgifter, der er forbundet med dine aktiviteter på platformen, herunder afgifter i forbindelse med dine transaktioner med dine kunder, som beskrevet i afsnit 22. Afgifter kan ligesom alle andre gebyrer ikke refunderes.

d. Forfaldne beløb. Hvis dit kreditkortfirma af en eller anden grund afviser eller på anden måde nægter at betale det skyldige beløb for de tjenester, du har købt, accepterer du, at vi kan suspendere eller afslutte udførelsen af tjenesterne eller leveringen af produkterne og kan kræve, at du betaler alle forfaldne gebyrer og andre beløb (herunder gebyrer eller bøder for tilbagebetaling fra tredjepart) på andre måder, som vi kan acceptere. I tilfælde af at det er nødvendigt med retslige skridt for at inddrive skyldige beløb, accepterer du at refundere os alle udgifter, der er afholdt for at inddrive skyldige beløb, herunder advokatsalærer og andre juridiske udgifter.

 

 

 

e. Tvister om betaling. Du skal give os skriftlig besked inden for tres (60) dage fra den dato, hvor vi fakturerer dig for alle fakturerede udgifter, som du ønsker at bestride. Du skal betale alle fakturerede gebyrer, mens tvisten er under behandling, ellers giver du afkald på retten til at forfølge tvisten. Hvis du anfægter gebyrer, skal du handle fornuftigt og i god tro og samarbejde omhyggeligt med os for at løse tvisten. Alle Np-digital-afgørelser vedrørende din forpligtelse til at betale fakturerede gebyrer er endelige.

 

 

 

f. Ingen tilbagebetaling. Med undtagelse af det nedenfor beskrevne kan alle gebyrer, som Np-digital opkræver, ikke refunderes, og Np-digital yder ikke gebyrrefusioner eller kreditter for delvist anvendte eller ubrugte abonnementer. Hvis du tilmelder dig et abonnement på en Tjeneste, men ikke får adgang til Tjenesten eller Platformen, er du stadig ansvarlig for alle Gebyrer i abonnementsperioden. Hvis Np-digital efter eget skøn vælger at udstede en refusion eller kreditering i et tilfælde, er vi ikke forpligtet til at udstede den samme refusion eller kreditering i fremtiden.

 

Vi forbeholder os retten til at udstede refusioner eller kreditter efter eget skøn i følgende situationer:

 

 

 

1 . Hvis vi ændrer disse servicevilkår eller fortrolighedserklæringen væsentligt i løbet af en faktureringsperiode, og en sådan ændring påvirker dig negativt, kan vi refundere en del af dit abonnementsgebyr svarende til den resterende ubrugte periode, som vi finder passende eller som krævet i henhold til gældende lovgivning. For at være berettiget til en tilbagebetaling skal du give en skriftlig meddelelse, der (a) identificerer din konto og (b) anmoder om annullering af den specifikke tjeneste. Opsigelsen træder i kraft, når vi har modtaget din meddelelse, og når vi har fastslået, at du er bemyndiget til at foretage en sådan opsigelse. Se afsnittet “Kommunikation og kontaktoplysninger” nedenfor om, hvordan du giver os besked.

 

 

 

2 . Hvis en ændring eller afbrydelse af Tjenesterne påvirker dig negativt, og der ikke findes alternative retsmidler, som angivet i disse Servicevilkår, kan vi refundere en del af dit betalte abonnementsgebyr svarende til den resterende ubrugte periode af dit abonnement, som vi finder passende, eller som kan kræves i henhold til gældende lovgivning.

 

8 . Overdreven dataforbrug

 

Dit overdrevne dataforbrug kan medføre, at Tjenesten er langsom eller utilgængelig. Vi har intet ansvar for den virkning, som dit overdrevne dataforbrug kan have på Tjenestens ydeevne. Vi kan (1) suspendere eller opsige din brug af Tjenesten eller (2) reducere den datamængde, du kan bruge, med eller uden forudgående varsel, hvis vi efter eget skøn vurderer, at din dataforbrug er overdreven, misbruger eller har en negativ indvirkning på Tjenesten på nogen måde.

Vi leverer Tjenesten på et prisniveau, og nogle niveauer kan behandle flere data med mindre indvirkning på Tjenestens ydeevne. Kontakt os, hvis du ønsker flere oplysninger om prissætning for dataforbrug, der måske passer bedre til dine behov.

 

9. Uddannelse

 

Np-digital kan tilbyde dig uddannelse i forbindelse med brugen af Tjenesterne. Al træning og tilknyttede oplysninger, der formidles som en del af den (“Træning”), er som de er, uden nogen garanti, som forklaret yderligere i afsnit 21 (Ansvarsfraskrivelse). Du kender din egen situation og dine kunder, og du er alene ansvarlig for, hvordan og om du anvender strategier, som du har lært gennem Træning. Np-digital giver ingen garantier for, at Træning vil give et bestemt resultat, og Træning kan i sjældne tilfælde være kontraproduktivt afhængigt af din situation.

 

10 . Data gemt på vores servere

 

Med forbehold af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger accepterer du, at vi ikke har noget ansvar for sletning eller manglende lagring af indhold, der vedligeholdes eller overføres på eller via platformen. Du anerkender, at vi forbeholder os ret til at fjerne eller opsige konti, der ikke har betalt et abonnementsgebyr, som forbliver inaktive i mere end et (1) år, eller som har overtrådt et eller flere vilkår i denne aftale.

 

11 . Registrering af en konto

 

For at få adgang til dele af platformen eller for at registrere dig til eller bruge tjenesterne vil du blive bedt om at give registreringsoplysninger eller andre oplysninger. Det er en betingelse for din brug af platformen, at alle de oplysninger, du giver, er fuldstændige, aktuelle og nøjagtige. Alle Oplysninger, som du giver for at registrere dig på platformen, gennemføre en transaktion via platformen eller på anden måde, er omfattet af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og du giver dit samtykke til alle handlinger, som Np-digital foretager med hensyn til dine Oplysninger i overensstemmelse med vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

12 . Brug og beskyttelse af loginoplysninger

 

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit brugernavn og din adgangskode (“Loginoplysninger”). Du er ansvarlig for al brug af din konto og dine loginoplysninger, uanset om du har givet tilladelse til det eller ej. Du accepterer at underrette Np-digital omgående om enhver uautoriseret adgang til eller brug af din konto eller loginoplysninger eller ethvert andet brud på sikkerheden. Np-digital forbeholder sig ret til at deaktivere dine loginoplysninger til enhver tid efter eget skøn af en hvilken som helst grund eller uden grund, herunder hvis du efter Np-digital’s mening har overtrådt en bestemmelse i disse servicevilkår. Brugerkonti kan ikke overdrages, og alle brugere er forpligtet til at træffe forebyggende foranstaltninger for at forhindre uautoriserede brugere i at få adgang til platformen med deres adgangskode.

 

13 . Bidrag fra brugere

 

Hvis du vil stille spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte os på [email protected] 

 

 

 

GÆLDENDE DATO: 1. november 2022

 

 

Du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til Brugerbidrag og har ret til at give os, Np-digital Teamet og vores tjenesteudbydere og hver af deres licenstagere, efterfølgere og overdragere den licens, der er givet ovenfor, til os, Np-digital Teamet og vores tjenesteudbydere og hver af deres licenstagere, efterfølgere og overdragere.

 

Alle dine brugerbidrag overholder og vil overholde disse servicevilkår.

 

Du forstår og anerkender, at du er ansvarlig for ethvert Brugerbidrag, som du indsender eller bidrager med, og at du, ikke Np-digital, har det fulde ansvar for sådant indhold, herunder dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og hensigtsmæssighed.

 

Ved at sende oplysninger på platformen eller ved på anden måde at bruge en kommunikationstjeneste, opslagstavle, nyhedsgruppe eller anden interaktiv tjeneste, der er tilgængelig på platformen, accepterer du, at du ikke vil sende kommentarer, meddelelser, links, kode eller andre oplysninger, der:

 

er ulovlige, truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, vildledende, svigagtige, skadelige handlinger, krænker andres privatliv eller indeholder grafiske beskrivelser af seksuelt eller voldeligt indhold;

 

gør en person eller en gruppe af personer til offer, chikanerer, nedværdiger eller intimiderer dem på grund af religion, køn, seksuel orientering, race, etnisk oprindelse, alder eller handicap;

 

krænker et patent, et varemærke, en forretningshemmelighed, en ophavsret, retten til offentlig omtale eller en anden parts ejendomsret, eller

 

bryder sikkerheden, kompromitterer eller på anden måde giver adgang til sikrede, beskyttede eller utilgængelige områder af denne platform eller forsøger at få adgang til et andet netværk eller en anden server via din konto på denne platform.

 

Vi er ikke ansvarlige eller hæfter over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af ethvert brugerbidrag, der er offentliggjort af dig eller andre brugere af platformen, og vi støtter heller ikke tredjeparters brugerbidrag. Endvidere er vi ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller forsinkelser i forbindelse med fjernelse af sådanne indlæg. Selv om vi ikke overvåger brugerbidrag, kan Np-digital efter eget skøn vælge at afpublicere eller på anden måde gøre materiale, som vi anser for unødvendigt eller upassende til brug på vores platform, ikke tilgængeligt for offentligheden.

 

13 . Brugertilpasning

 

Dele af platformen kan ændres af dig, idet du indarbejder dit navn, logo, varemærke og farveskema i dit individuelle adgangsområde i platformen. Du er alene ansvarlig for ophavsret, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med dit og dine klienters tilpassede udseende af platformen. Du anerkender, at du muligvis ikke er i stand til at tilpasse Platformen i overensstemmelse med din unikke branding i et omfang, hvor din tilpasning ville fremstå som værende uafhængigt udviklet. Np-digital kan til enhver tid fjerne enhver af dine ændringer uden forudgående varsel og uden ansvar over for dig.

 

14 . Kampagner

 

Fra tid til anden kan denne Platform indeholde reklamer, der tilbydes af tredjeparter. Du kan indgå i korrespondance med eller deltage i kampagner fra de annoncører, der viser deres produkter på denne Platform. Enhver sådan korrespondance eller kampagner, herunder levering af og betaling for varer og tjenesteydelser fra disse tredjeparter og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer i forbindelse hermed, er udelukkende mellem dig og annoncøren. Vi påtager os intet ansvar, forpligtelse eller ansvar for nogen del af en sådan korrespondance eller kampagne. Du skal sikre, at disse aktiviteter overholder alle relevante love.

15 . Indhold, du selv skaber

 

Du ejer og beholder alle ejendomsrettigheder til dine data og brugerbidrag, der er uploadet til tjenesten (“dine data”). Du giver os, Np-digital Teamet og vores tjenesteudbydere ret til at bruge Dine Data som nødvendigt for at levere Tjenesterne til dig og som tilladt i henhold til disse Servicevilkår og vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Du giver også Np-digital ret til at bruge Dine data til at forbedre Tjenesten, udvikle nye tjenester og til andre forretningsformål for Np-digital, med forbehold af Np-digital’s forpligtelse til at bevare fortroligheden af Dine data. Hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en anden part, erklærer og garanterer du, at du har alle tilstrækkelige og nødvendige rettigheder og tilladelser til at gøre dette. Med forbehold af den begrænsede licens, der gives, erhverver vi ingen ret, titel eller interesse fra dig eller dine licensgivere i henhold til disse vilkår for tjenester.

 

 

16 . Ophavsret; Digital Millennium Copyright Act

 

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, eller at dine intellektuelle ejendomsrettigheder på anden vis er blevet krænket, skal du underrette os om dit krav om krænkelse i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet nedenfor.

 

 

 

Vi vil behandle og undersøge meddelelser om påstået krænkelse og vil træffe passende foranstaltninger i henhold til Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) og andre gældende love om intellektuel ejendomsret med hensyn til enhver påstået eller faktisk krænkelse. En meddelelse om påstået krænkelse af ophavsretten skal sendes pr. e-mail til [email protected] (emnelinje: “DMCA Takedown Request”) og med posten til den udpegede ophavsretsagentadresse nedenfor.

 

 

 

Vores udpegede ophavsretsagent til at modtage DMCA-meddelelser er:

 

 

 

Np-digital 

[email protected]

 

 

 

For at være effektiv skal anmeldelsen være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

 

en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder;

 

en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk eller den anden intellektuelle ejendomsret, som du hævder er blevet krænket;

 

en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder krænker, befinder sig på platformen, med tilstrækkelige detaljer til, at vi kan finde det;

 

din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse;

 

en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er tilladt af ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret, dennes repræsentant eller loven, og

 

en erklæring fra dig, som du afgiver under straf af mened, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret eller er bemyndiget til at handle på indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret på dennes vegne.

 

Modanmeldelse: Hvis du mener, at dit brugerbidrag, der blev fjernet (eller som adgangen til blev deaktiveret), ikke krænker rettighederne, eller at du har tilladelse fra ophavsretsejeren, ophavsretsejerens agent eller i henhold til loven til at uploade eller vise indholdet i dit brugerbidrag, kan du sende en skriftlig modanmeldelse med følgende oplysninger til den ovenfor anførte ophavsretsagent:

 

din fysiske eller elektroniske underskrift;

 

identifikation af det indhold, der er blevet fjernet, eller som adgangen til er blevet deaktiveret, og det sted, hvor indholdet blev vist, før det blev fjernet eller deaktiveret;

 

en erklæring om, at du i god tro mener, at indholdet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller en fejlagtig identifikation af indholdet, og

 

dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse samt en erklæring om, at du accepterer forkyndelse af en proces fra den person, der har givet meddelelse om den påståede krænkelse.

 

Hvis vores ophavsretsagent modtager en modanmeldelse, sender vi en kopi af modanmeldelsen til den oprindelige klagende part og informerer denne om, at Np-digital kan genpublicere det fjernede indhold eller ophøre med at deaktivere det inden for ti (10) arbejdsdage. Medmindre ejeren af ophavsretten anlægger sag med henblik på at opnå en retskendelse mod indholdsleverandøren, medlemmet eller brugeren, kan det fjernede indhold blive genindsat eller adgangen til det genoprettet inden for ti (10) til fjorten (14) arbejdsdage eller mere efter modtagelsen af modmeddelelsen, efter vores eget skøn.

Vi kan efter eget skøn begrænse adgangen til platformen og/eller opsige kontoen for enhver bruger, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder.

17 . Tredjepartsindhold

Denne platform kan indeholde indhold, der leveres af tredjeparter. Alle udtalelser og meninger, der kommer til udtryk fra tredjeparter, er udelukkende udtalelser og ansvar for den person eller enhed, der leverer disse materialer. Disse materialer afspejler ikke nødvendigvis Np-digital’s holdning. Np-digital er ikke ansvarlig for indholdet eller nøjagtigheden af materialer, der leveres af tredjeparter.

18. Links til andre websteder

Np-digital kan give links til eksterne websteder for at gøre det lettere for platformens brugere. Inddragelsen af et eksternt link på denne platform udgør eller indebærer ikke støtte eller godkendelse af nogen art. Np-digital kontrollerer ikke disse websteder, er ikke ansvarlig for deres indhold eller funktion og er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Hvis du beslutter dig for at få adgang til de tredjepartswebsteder, der er knyttet til denne platform, sker det udelukkende på eget ansvar og underlagt vilkårene og betingelserne for brug og fortrolighedsmeddelelsen for sådanne websteder.

19 . Ansvarsfraskrivelse

PLATFORMEN OG DE TJENESTER, DER TILBYDES VIA DEN, LEVERES “SOM DE ER” OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI FOR IKKE-KRÆNKELSE.

UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE GIVER VI INGEN GARANTI FOR, AT (A) PLATFORMEN, PLATFORMENS INDHOLD ELLER TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, (B) PLATFORMENS INDHOLD, TJENESTERNE ELLER PLATFORMEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, (C) de resultater, der kan opnås ved brug af det tilbudte indhold eller de tilbudte tjenester, vil være effektive, præcise eller pålidelige, eller (D) kvaliteten af ethvert indhold eller enhver tjeneste, som du køber eller får leveret fra platformen, fra os eller fra Np-digital-teamet, vil opfylde dine forventninger eller være fri for fejl, fejl eller mangler.

DU ERKENDER, AT INTERNETTET OG TELEKOMMUNIKATIONSUDBYDERNES NETVÆRK I SAGENS NATUR ER USIKRE. DU ACCEPTERER DERFOR, AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR ÆNDRINGER I, OPFANGNING AF ELLER TAB AF DINE DATA UNDER OVERFØRSEL VIA INTERNETTET ELLER EN TELEKOMMUNIKATIONSUDBYDERS NETVÆRK.

DENNE PLATFORM KAN INDEHOLDE TEKNISKE ELLER ANDRE FEJL, UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. VI KAN TIL ENHVER TID OG UDEN VARSEL FORETAGE ÆNDRINGER I PLATFORMENS INDHOLD OG TJENESTER PÅ ELLER VIA PLATFORMEN, HERUNDER PRISER OG BESKRIVELSER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ER ANFØRT HERI, UDEN VARSEL. DET INDHOLD ELLER DE PRODUKTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ PLATFORMEN, KAN VÆRE FORÆLDET, OG VI FORPLIGTER OS IKKE TIL AT OPDATERE SÅDANT INDHOLD ELLER PRODUKTER.

BRUGEN AF PLATFORMEN, TJENESTERNE ELLER DOWNLOADING ELLER ANDEN ERHVERVELSE AF PRODUKTER ELLER PLATFORMENS INDHOLD VIA PLATFORMEN SKER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO OG MED DIN ACCEPT AF, AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER SKYLDES SÅDANNE AKTIVITETER.

Gennem din brug af platformen kan du få mulighed for at indgå i kommercielle transaktioner med andre brugere og leverandører. Du anerkender, at alle transaktioner vedrørende produkter eller tjenester, der leveres af DIT eller en tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, købsbetingelser, betalingsbetingelser, garantier, garantier vedrørende sådanne transaktioner, udelukkende er mellem sælgeren ELLER KØBEREN af sådanne varer ELLER TJENESTE og dig.

VI GIVER INGEN GARANTI FOR TRANSAKTIONER, DER UDFØRES GENNEM EN TREDJEPART ELLER I FORBINDELSE MED PLATFORMEN, OG DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT SÅDANNE TRANSAKTIONER UDFØRES UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. Enhver garanti, der gives i forbindelse med tjenester eller indhold, der er tilgængeligt på eller via platformen fra en tredjepart, gives udelukkende af den pågældende tredjepart og ikke af os eller Np-digital-teamet.

VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL AT ÆNDRE ELLER AFBRYDE PLATFORMEN, HERUNDER ALLE TJENESTER ELLER FUNKTIONER PÅ DEN, NÅR SOM HELST MED ELLER UDEN VARSEL TIL DIG. VI ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART, HVIS VI UDØVER EN SÅDAN RET. ÆNDRINGER KAN OMFATTE, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, ÆNDRINGER I PRISSTRUKTUREN OG TILFØJELSE AF GRATIS ELLER GEBYRBASEREDE TJENESTER. ALLE NYE FUNKTIONER, DER ØGER ELLER FORBEDRER DE AKTUELLE TJENESTER PÅ DENNE PLATFORM, ER OGSÅ UNDERLAGT DISSE SERVICEVILKÅR.

NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, SÅ NOGLE AF DE OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VENLIGST KONSULTERE LOVGIVNINGEN I DIN JURISDIKTION

20 . Begrænsning af ansvar, erstatning og afhjælpning

Dit eneste retsmiddel og vores fulde ansvar, hvis nogen, for eventuelle krav, der opstår som følge af disse Servicevilkår og din brug af Platformen eller Tjenesterne, er begrænset til det beløb, du har betalt os for Tjenester købt på Platformen i løbet af tre (3) måneder før den handling, der giver anledning til ansvaret.

Np-digital er under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig eller en tredjepart for nogen form for særlig, strafferetlig, utilsigtet, indirekte eller følgeskade af nogen art eller nogen form for skade, herunder, uden begrænsning, skader som følge af ondsindet adfærd, tab af brug, DATA ELLER TAB AF FORTJENESTE, UANSET OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ, OG UANSET ANSVARSTEORI, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PLATFORMEN ELLER ET WEBSTED, DER HENVISES TIL ELLER LINKES TIL FRA PLATFORMEN.

ENDVIDERE ER VI PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE FOR TREDJEPARTS LØFTER OG/ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE VORES TJENESTER ELLER INDHOLD ELLER FOR BISTAND TIL GENNEMFØRELSE AF KOMMERCIELLE TRANSAKTIONER MED TREDJEPARTEN VIA PLATFORMEN, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING BEHANDLING AF ORDRER.

NOGLE JURISDIKTIONER FORBYDER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VENLIGST KONSULTERE LOVGIVNINGEN I DIN JURISDIKTION.

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Np-digital og Np-digital Teamet skadesløst mod alle krav, krav, sager, retssager, procedurer, skader, forpligtelser, tab, gebyrer, omkostninger eller udgifter (herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer og omkostninger til enhver undersøgelse), der direkte eller indirekte opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med din brug af platformen eller tjenesterne (“krav”), herunder, men ikke begrænset til: (a) vores brug af eller tillid til oplysninger eller data, der er leveret eller skal leveres af dig, dine medarbejdere, agenter eller klienter; (b) ethvert brud på eller misligholdelse af disse servicevilkår fra din side, dine medarbejdere, agenter eller klienter; (c) ulovlig brug eller besiddelse af Np-digital ejendom fra din side, dine medarbejdere, agenter eller klienter; (d) enhver uagtsomhed, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra din side eller dine medarbejdere, agenter eller klienters side; (e) fejlfortolkninger fra din side, dine medarbejdere, agenter eller klienter (f) overtrædelse(r) af gældende lovgivning fra din side, dine medarbejdere, agenter eller klienter, (g) dine handlinger og dine medarbejderes, agenters eller klienters handlinger; (h) dine handlinger eller undladelser fra dig, dine medarbejdere, agenter eller Klienter i forbindelse med at give meddelelse og indhente samtykke vedrørende oprindelsen eller indholdet af SMS- eller MMS-beskeder, e-mail eller anden kommunikation ved hjælp af tjenesterne, (i) skatter og andre gebyrer og/eller (j) tvister mellem (1) dig og andre brugere, (2) dig og din(e) Klient(er) og/eller (3) dine Klienter.

Hvis nogen af Tjenesterne eller Platformen hævdes, eller efter vores mening sandsynligvis vil blive hævdet at krænke en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, kan vi efter vores valg: (a) opnå ret til, at du fortsat kan bruge Tjenesterne og Platformen som omhandlet i disse Servicevilkår; (b) ændre eller erstatte Tjenesterne eller Platformen, helt eller delvist, for at forsøge at gøre Tjenesterne eller Platformen ikke-krænkende; eller (c) kræve, at du straks ophører med enhver brug af Tjenesterne og Platformen, herunder, men ikke begrænset til, Np-digital-platformen.

21 . Begrænsning af fristen for at indgive krav

ENHVER SØGSMÅLSGRUND ELLER ETHVERT KRAV, SOM DU MÅTTE HAVE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE SERVICEVILKÅR, FORTROLIGHEDSMEDDELELSEN ELLER PLATFORMEN, SKAL ANLÆGGES INDEN FOR TRE (3) MÅNEDER EFTER DEN BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL SØGSMÅLET ELLER KRAVET, UANSET HVORNÅR DU VIDSTE ELLER BURDE HAVE VIDST DET; ELLERS ER EN SÅDAN SØGSMÅLSGRUND ELLER ET SÅDANT KRAV PERMANENT FORÆLDET.

22 . Påbud om afhjælpning

Du accepterer, at et brud på disse servicevilkår vil forårsage uoprettelig skade for Np-digital, som ikke kan afhjælpes med pengeerstatning, og Np-digital har ret til at søge retfærdig afhjælpning, ud over de retsmidler, som det måtte have i henhold til dette eller i henhold til loven, uden at skulle stille kaution eller anden sikkerhed.

23 . Afkald og adskillelse

Intet afkald fra Np-digital på et vilkår eller en betingelse, der er fastsat i disse servicevilkår, skal anses for at være et fortsat afkald på et sådant vilkår eller en sådan betingelse eller et afkald på ethvert andet vilkår eller enhver anden betingelse. Hvis Np-digital undlader at gøre en rettighed eller bestemmelse i henhold til disse Servicevilkår gældende, udgør dette ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Hvis en domstol eller anden kompetent domstol anser en bestemmelse i disse servicevilkår for at være ugyldig, ulovlig eller uigennemførlig af en hvilken som helst grund, skal en sådan bestemmelse fjernes eller begrænses i det mindste omfang, således at de resterende bestemmelser i servicevilkårene fortsat vil være fuldt ud gældende og have fuld virkning. 

24 . Hele aftalen

Med undtagelse af det nedenfor anførte udgør disse Servicevilkår og vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger den eneste og fuldstændige aftale mellem dig og Np-digital med hensyn til platformen og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, erklæringer og garantier, både skriftlige og mundtlige, med hensyn til platformen. Disse servicevilkår kan ikke ændres, suppleres eller ændres ved hjælp af andre dokumenter.

Np-digital kan indgå en separat aftale med dig. Vilkårene i enhver separat aftale mellem dig og Np-digital vil blive betragtet som en del af hele din aftale med Np-digital. I det omfang der er en konflikt mellem disse servicevilkår og vilkårene i din separate aftale med Np-digital, vil din separate aftale med Np-digital have forrang.

25 . Betingelse og opsigelse

Disse Servicevilkår forbliver fuldt ud i kraft, så længe du bruger platformen eller abonnerer på tjenester. Selv efter at du ikke længere er bruger af platformen, vil de bestemmelser i disse servicevilkår, der i kraft af deres karakter er beregnet til at overleve, fortsat være bindende for dig, herunder, men ikke begrænset til, afsnit 3, 7, 11, 14, 17 og 21 til 31 samt fortrolighedsmeddelelsen.

a. Årsager til opsigelse. Du accepterer, at Np-digital efter eget skøn kan suspendere eller opsige din adgang til platformen (eller dele heraf) af enhver grund, med eller uden varsel, og uden ansvar over for dig eller tredjepart for krav, skader, omkostninger eller tab som følge heraf. Enhver mistanke om svigagtig, misbrug eller ulovlig aktivitet kan være en grund til at spærre din adgang til denne platform og om nødvendigt anmelde dig til de rette myndigheder.

b. Ingen ret til tjenester ved opsigelse. Ved opsigelse og uanset årsagen/årsagerne til en sådan opsigelse ophører din ret til at bruge de tjenester, der er tilgængelige på denne platform, øjeblikkeligt. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle erstatningskrav, der opstår som følge af en opsigelse eller suspension eller andre handlinger, som vi foretager i forbindelse hermed.

c. Hvordan man opsiger eller foretager justeringer. Hvis du af en eller anden grund ønsker at opsige din adgang til platformen eller foretage justeringer, kræver Np-digital skriftlig meddelelse mindst 30 dage før din næste faktureringsdato.

e. Ingen opsigelse fra tredjepartsbrugere. Np-digital har begrænset adgang til abonnementer, der ikke er købt direkte hos os. Enhver bruger, der har fået adgang til platformen af en anden part end Np-digital, skal kontakte den part, der oprindeligt gav adgang til platformen, for eventuelle forespørgsler vedrørende opsigelse.

26 . Ingen fejlpræmier

Np-digital har ikke et bug bounty-program og udbetaler ikke bug bounty-præmier. Np-digital forbyder enhver tredjeparts adgang til platformen eller Np-digital-systemer eller netværk, herunder enhver form for penetrationstest, sikkerhedsvurdering eller sondering af netværk, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale eller er aftalt af Np-digital i en separat aftale.

27 . Diverse

a. Dine forpligtelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Når du giver adgang til platformen til andre parter, dvs. din(e) klient(er), skal du implementere og håndhæve din egen meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, der giver et beskyttelsesniveau, der mindst svarer til det niveau, som Np-digital giver dig. Du skal indhente samtykke fra din(e) klient(er), som bekræfter, at din(e) klient(er) accepterer at være bundet af din meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

b. International brug. Selv om platformen kan være tilgængelig i hele verden, giver vi ingen garanti for, at materialer på platformen er passende eller tilgængelige til brug på steder uden for USA. De, der vælger at få adgang til platformen fra andre steder, gør det på eget initiativ og på eget ansvar. Hvis du vælger at få adgang til platformen fra et sted uden for USA, er du ansvarlig for at overholde lokal lovgivning i din jurisdiktion, herunder, men ikke begrænset til, beskatning af produkter købt via internettet. Ethvert tilbud om produkter, tjenester og/eller oplysninger i forbindelse med platformen er ugyldigt, hvor det er forbudt.

c. Force Majeure. Ud over enhver undskyldning i henhold til gældende lovgivning er vi fritaget for ansvar for manglende levering eller forsinkelse i levering af produkter og/eller tjenester, der er tilgængelige via platformen, som skyldes enhver begivenhed, der ligger uden for vores rimelige kontrol, uanset om den ene part kunne forudse det eller ej, herunder, men ikke begrænset til: arbejdsforstyrrelser, krig, brand, ulykker, dårligt vejr, manglende mulighed for at sikre transport, statslig handling eller regulering og andre årsager eller begivenheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol, uanset om de ligner dem, der er opregnet ovenfor eller ej.

 

d. Hvordan du sender meddelelser til Np-digital. Alle meddelelser til en part skal være skriftlige og skal sendes via e-mail. Meddelelser til Np-digital skal sendes til kundeservice på [email protected]. Du accepterer at tillade os at sende meddelelser til dig enten via den e-mailadresse, du opgav ved registreringen, eller til enhver adresse, som vi har registreret. Meddelelser træder i kraft ved modtagelsen.

28 . Kommunikation og kontaktoplysninger

Np-digital kan kontakte dig vedrørende disse Brugsbetingelser eller Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ved hjælp af de oplysninger, du giver os, eller på anden vis, hvis du ikke giver os kontaktoplysninger. Hvis du ikke længere ønsker at modtage kommunikation fra Np-digital, kan du klikke på det “afmeldingslink”, der findes i sådan kommunikation, eller kontakte os på [email protected].

Når du tilmelder dig Tjenesten, skal du angive en primær e-mailadresse, som skal bruges til at modtage elektronisk kommunikation i forbindelse med disse Brugsbetingelser og Tjenesten. Np-digital vil aldrig sende dig en e-mail med anmodning om fortrolige oplysninger såsom kontonumre, brugernavne eller adgangskoder, og du bør aldrig svare på en e-mail, der anmoder om sådanne oplysninger. Hvis du modtager en sådan e-mail, der angiveligt kommer fra Np-digital, skal du ikke svare på e-mailen og underrette Np-digital ved at sende os en e-mail på [email protected].

For alle andre tilbagemeldinger, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation vedrørende platformen, disse servicevilkår og fortrolighedserklæringen bedes du kontakte os på [email protected]


29. Abonnementsaftale:

Alle betalinger er måned til måned (undtagen årlige abonnementer), og du kan opsige når som helst.

29.1 Abonnementsbetingelser:

Du kan ændre dit abonnement når som helst: Du kan ændre din abonnementsperiode i ubestemt tid: Din første abonnementsperiode vil være angivet i din abonnementsaftale, og medmindre andet er angivet i din abonnementsaftale, vil den automatisk blive fornyet. Alle betalinger er måned til måned, medmindre du har betalt fuldt ud med et årligt abonnement. For at forhindre fornyelse af dit abonnement skal du give meddelelse om ikke-fornyelse som angivet i afsnit 29.3. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at dit abonnement er vedvarende, og indtil du giver meddelelse om manglende fornyelse eller Np-Digital ophører med at levere tjenesterne til dig i overensstemmelse med disse vilkår, er Np-Digital bemyndiget til at opkræve din indgivne betalingsmetode for dit abonnement (plus eventuel gældende skat).


29.2 Gebyrer og betaling: 

Gebyrerne for Np-Digital-tjenesten og eventuelle yderligere professionelle tjenester (“gebyrer”) er fastsat i abonnementsaftalen og skal betales forud, er uigenkaldelige og kan ikke refunderes, medmindre andet er fastsat i abonnementsaftalen og disse vilkår. Den til enhver tid gældende pris, der er tilgængelig på vores websted på fornyelsesdatoen, gælder for din fornyede abonnementsperiode. Du hæfter for alle gebyrer, som du skylder os i henhold til en abonnementsaftale. Du anerkender, at manglende betaling af skyldige Gebyrer under en konto, du har hos os, eller beløb under konti, der er tilknyttet Np-Digital Payments eller en anden betalingsformidler, er en overtrædelse af disse Vilkår, og i så fald anerkender du, at vi har ret til at opsige din konto eller suspendere adgangen til Np-Digital-tjenesten eller professionelle tjenester, der er tilknyttet en konto, vi har hos dig, eller som er under din kontrol. Du accepterer at give Np-Digital fuldstændige og nøjagtige fakturerings- og kontaktoplysninger for dig selv og din organisation, alt efter hvad der er relevant, og at opdatere sådanne oplysninger efter behov. Hvis betaling med kreditkort er angivet i Abonnementsaftalen, eller Du på anden måde giver Np-Digital kreditkortoplysninger, erklærer Du, at Du er bemyndiget til at bruge det kreditkort, som Du angiver, og Du bemyndiger Np-Digital (eller vores tredjeparts betalingsformidler) til at opbevare Dine betalingsoplysninger og til at bruge den gemte betalingsmetode og de gemte oplysninger til at debitere et sådant kreditkort (a) på det tidspunkt, hvor Du bestiller Np-DigitalService eller andre Professionelle tjenester, der er anført i Abonnementsaftalen, (b) for enhver faktureringsfrekvens, der ellers er fastsat i Abonnementsaftalen, og (c) på tidspunktet for enhver fornyelse, for det skyldige gebyrbeløb plus eventuelle gældende moms for enhver fornyet Abonnementsperiode. Disse kreditkortbetalinger vil være underlagt eventuelle yderligere vilkår, som vores tredjeparts betalingsformidler af kreditkortbetalinger, som vil være den registrerede forhandler for den pågældende transaktion, præsenterer for dig. Du anerkender, at det fakturerede beløb kan variere på grund af forbrugsniveauer for tjenester såsom kontakter, brugere, fax- og stemmeudsendelsestjenester og overforbrug af e-mail; salgsfremmende tilbud, ændringer i dit abonnement eller ændringer i gældende skatter eller andre afgifter, og du giver os (eller vores tredjeparts betalingsprocessor) tilladelse til at debitere din betalingsmetode for det tilsvarende beløb. Np-Digital forbeholder sig ret til at verificere kredit-/debitkortbetalinger før accept af din ordre. Vi forbeholder os også retten til (i) at indhente og fortsætte med at bruge opdaterede kreditkortkontoinformationer elektronisk, når det er relevant, fra kortmærkerne, (ii) at genforsøge mislykkede betalinger for at gennemføre transaktioner, herunder, men ikke begrænset til, at genforsøge mislykkede kort med forlængede udløbsdatoer, og (iii) at ændre eller ændre autoriserede tredjeparter til at hjælpe med betalingsbehandling. Hvis Np-Digital efter eget skøn tillader dig at foretage betaling ved hjælp af en anden metode end et kreditkort, vil Np-Digital fakturere dig på tidspunktet for den første abonnementsaftale og derefter på månedlig basis forud for den relevante faktureringsperiode, og alle sådanne fakturerede beløb forfalder til betaling inden for ti (10) dage efter din modtagelse af Np-Digitalfakturaen. Ved forsinket betaling opkræves et gebyr på halvanden procent (1,5 %) pr. måned eller det højeste gebyr, der er tilladt i henhold til loven, alt efter hvad der er mindst. Np-Digital forbeholder sig ret til at tilbagekalde tilladelsen til at bruge en alternativ betalingsmetode til enhver tid og uanset årsag. Vi kan modregne enhver forpligtelse, som du skylder os, i det omfang det er tilladt ved lov, i enhver kredit på enhver konto, som vi har hos dig eller under din kontrol, og du vil være ansvarlig for de omkostninger, som vi pådrager os for at forfølge inkasso mod dig med henblik på at inddrive udestående gebyrer, herunder uden begrænsning advokaternes og inkassobureauernes gebyrer og udgifter.

29.3 Meddelelse om at stoppe fornyelse:

Du kan forhindre fornyelse af abonnementsperioden på en Np-Digital-tjeneste ved at sende os en e-mail til [email protected] mindst tre (3) dage før udløbet af din næste faktureringsdato.


Effektiv Dato: November 1, 2022